Kategorie
Prawo

Umowa o dzieło a ZUS

0 0
> Read Time:2 Minute, 56 Second

Przedłużająca się pandemia koronawirusa, jest przyczyną powstania wielu nowych regulacji prawnych. Niektóre mają charakter tymczasowe, inne mogą już na stałe wejść do polskiego porządku prawnego. Jedną z takich nowości jest zmiana zasad, dotyczących zawarcia umowy o dzieło. Wraz z nadejściem Nowego Roku, czyli od 1 stycznia 2021 r. pojawił się obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych faktu zawarcia umowy o dzieło. Warto jednak pamiętać, że obowiązek ten dotyczy jedynie części zawieranych umów o dzieło.

Nowelizacja od 1 stycznia 2021 r.

Wspomniana regulacja wynika z nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (W skrócie ustawa o COVID-19). Do wiadomości ZUS należy przekazać informacje dotyczące tych umów o dzieło, które nie są podstawą obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło?

Obowiązek podania informacji o zawartych umowach o dzieło, spoczywa co do zasady na płatniku składek. W przypadku umowy o dzieło, może być to płatnik składek lub osoba fizyczna będąca zleceniodawcą danego dzieła. Zgłoszeniu podlega każda umowa o dzieło, zawarta z osoba niebędącą w stosunku pracy. Dodatkowo także wtedy, gdy wykonawca dzieła nie wykonuje to na rzecz pracodawcy, z którym aktualnie pozostaje w stosunku pracy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że sam fakt zgłoszenia informacji, o której mowa powyżej, nie niesie za sobą żadnych ubezpieczeniowych konsekwencji dla zlecajacego dzieło. Wykonawca zawartej umowy o dzieło nie musi bowiem zostać zgłoszony do ubezpieczeń społecznych czy do ubezpieczenia zdrowotnego.

Forma zgłoszenia umowy o dzieło

Jak w większości przypadków tego typu, także i tutaj zgłoszenie zawartej umowy o dzieło następuje na specjalnym urzędowym formularzu. Formularz ten nosi nazwę RUD i jest załącznikiem do rozporządzenia właściwego ministra z 20 grudnia 2020 r. W formularzu należy podać podstawowe dane, dotyczące zawartej umowy o dzieło. Danymi takimi są przede wszystkim dane identyfikujące zarówno zlecającego, jak i wykonawcę umowy o dzieło, a także data zawarcia i planowanego zakończenia umowy o dzieło. W druku należy także wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy o dzieło. Wszystkie te dane należy wpisać na jednym formularzu RUD.

Kiedy zgłoszenie umowy o dzieło nie jest konieczne?

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca wykonanie umowy o dzieło, nie mają obowiązku zgłoszenia umowy o dzieło zawartej z pracownikiem. W tym miejscu należy wyjaśnić, że na potrzeby ZUS, powstała specyficzna interpretacja pojęcia pracownika. Obowiązuje ona tylko i wyłącznie na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wobec tego, nie trzeba zgłaszać umowy o dzieło zawartej z osoba pozostająca ze zlecającym w stosunku pracy, jak również wtedy gdy mowa o dzieło jest formą wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązek zgłaszania zawarcia umowy o dzieło nie może zostać spełniony w dowolnym czasie. Zgłoszenia należy bowiem dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Termin liczony jest od następnego dnia roboczego, przypadającego po dniu zawarcia umowy o dzieło.

W jakim celu ZUS gromadzi informacje o zawartych umowach o dzieło?

Głównym celem wprowadzenia obowiązku zgłaszania zawartych umów o dzieło, jest ich ewidencja. Ma to usprawnić w razie konieczności działania ZUS i innych organów, gdyby zaszła znowu konieczność udzielenia pomocy, jak miało to miejsce w ramach tarczy antykryzysowej. Dodatkowo ewidencjonowanie wybranych umów o dzieło, ma służyć weryfikacji czy rzeczywiście są to umowy o dzieło, zgodnie z definicją ustawową. Często bowiem zdarza się, że charakter umowy o dzieło odpowiada tak naprawdę umowie zlecenia. Jest to typowe obejście prawa, służące uniknięciu płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez płatników składek. 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.