Kategorie
Prawo

Sprawa rozwodowa – przebieg i czas trwania

0 0
> Read Time:4 Minute, 51 Second

Jak wnieść skutecznie pozew o rozwód? Jaką należy uiścić od niego opłatę? Z czym związany jest przebieg sprawy rozwodowej? Kogo należy wymienić w pozwie? Do którego sądu skierować najlepiej pozew? Na te, jak i na wiele innych pytań trzeba sobie odpowiedzieć zanim wniesie się pozew o rozwód.

Niewątpliwie najbezpieczniej w tymże zakresie będzie skorzystać z pomocy działającego profesjonalnie pełnomocnika, niemniej jednak nie oznacza to wcale, iż kodeks cywilnego postępowania nakłada na stronę, która domaga się rozwodu obowiązek działania przy pomocy adwokata. Zatem spieszymy z odpowiedziami na powyższe pytania.

Wniesienie pozwu

Powód winien wnieść rozwodowy pozew w dwóch podpisanych własnoręcznie egzemplarzach razem z dwoma odpisami odnośnie skróconego aktu małżeństwa i właściwymi dowodami.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, do pozwu rozwodowego trzeba będzie dołączyć również odpis skróconych aktów urodzenia dzieci. Z chwilą wnoszenia pozwu trzeba także uiścić sądową opłatę. Jej wysokość będzie stała i wynosi ona 600 złotych. Może ona wzrastać w wypadku, kiedy poza rozwodem strona dochodzić będzie również innego typu roszczeń (na przykład alimentów).

Jeśli w pozwie rozwodowym będą formalne braki, sąd wezwie powoda do ich usuwania. Jednym spośród nich może być brak wniesienia sądowej opłaty albo brak podpisu własnoręcznego na egzemplarzach rozwodowego pozwu. Brak ich usunięcia w terminie siedmiu dni spowoduje zwrócenie pozwu. Zwrócone pismo nie wywoła żadnych efektów, które ustawa wiąże z wnoszeniem procesowego pisma do właściwego sądu.

Poza tym, nie w każdym przypadku możliwe staje się otrzymanie rozwodu. Nie będzie on możliwy, jeśli:

  • na skutek rozwodu ucierpiało by dobro małoletnich, wspólnych dzieci,
  • orzeczenia rozwodu zażąda małżonek winny wyłącznie rozpadu małżeńskiego pożycia, chyba iż drugi z małżonków wyrazi zgodę na wzięcie rozwodu,
  • pozostawało by to w sprzeczności z zasadami społecznego współżycia.

Poszukując przydatnym informacji odnośnie spraw rozwodowych, warto jest zajrzeć na stronę internetową rozwodnaspokojnie.pl, gdzie zasięgniemy szerokiego zakresu wiedzy odnośnie tej tematyki. 

Właściwa odpowiedź na pozew

Jeśli wniesiony pozew spełni wszelkie wymagania, wtedy sąd prześle jego odpis pozwanej stronie, która ma prawo w ciągu dwóch tygodni przestawić do sądu własne stanowisko w tejże sprawie pod postacią odpowiedzi na pozew.

Pozwana strona może w nim przedstawić wersję przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego z własnego punktu widzenia lub też wyrazić w nich własne roszczenia – czy w ogóle zechce wziąć rozwód. Może domagać się rozwiązania związku małżeńskiego bez orzeczenia o winie, sprzeciwiać się wysokości zadanych alimentów lub też zaproponuje inny sposób kontaktów z dzieckiem.

Odpowiedź na pozew pozostaje zwolniona z sądowej opłaty. Trzeba będzie ją wnieść do właściwego sądu w 2 egzemplarzach: jeden przeznaczony jest dla sądu, zaś drugi dla przeciwnej strony. W przypadku zawiłych spraw, przewodniczący może jeszcze zarządzić przed pierwszą z rozpraw wniesienie obowiązkowej odpowiedzi na pozew o rozwód. Jeśli zaś odpowiedź nie będzie złożona w wyznaczonym terminie, pozwany może stracić opcję na przedstawienie własnych racji w formie pisemnej.

Zmiana w zakresie powództwa

W dalszym etapie, sąd doręcza odpowiedź na pozew o rozwód stronie, która domaga się owego rozwodu.

Jeśli powód wniósł właściwy rozwodowy pozew bez orzekania o winie, zaś pozwany będzie się domagał ustalania winy w rozpadzie małżeńskiego pożycia, to powód będzie musiał zmienić zadanie oraz wnieść o orzeczenie rozwodu z winy osoby pozwanej. W takim przypadku sąd będzie zobowiązany do ustalania, który spośród małżonków ponosi właściwie winę odnośnie rozpadu małżeństwa.

Wyznaczenie odpowiedniego terminu rozprawy rozwodowej

Pierwszą rozprawę rozwodową wyznacza się najwcześniej po tym, jak upłynie termin na złożenie odpowiedzi na pozew, czyli po dwóch tygodniach. W praktyce niestety czas oczekiwania zależny będzie od wielu różnych okoliczności, takich jak na przykład liczby spraw rozpoznawanych w wybranym sądzie albo kadrowych możliwości sądu.

Procedura rozwodowa oraz jej przebieg

Warto w tymże przypadku podkreślić, iż postępowanie rozwodowe zostało w kodeksie postępowania cywilnego umieszczone w odrębnym tytule, który dotyczy odrębnych postępowań. Z uwagi na to przebieg sprawy rozwodowej różni się trochę od zwykłego postępowania związanego z prawem cywilnym.

Po pierwsze trzeba zaznaczyć, że nawet podczas postępowania sąd może dążyć do pozostania małżeństwa, jeżeli uzna, iż istnieją ku temu pewne przesłanki. W takim przypadku sąd może skierować obie strony do mediacyjnego postępowania. W wypadku zawarcia odpowiedniej ugody, proces rozwodowy zakończy się, zaś małżeństwo będzie trwało nadal. Niemniej jednak, jeśli strony nie osiągną kompromisu, sprawa powróci do sądu, który będzie w dalszym ciągu procedował.

Podczas toczenia się sprawy rozwodowej, nie dopuszczalne jest wzajemne powództwo, jak również nie może zostać wszczęta odrębną sprawa o separację albo rozwód. Przy czym możliwie staje się, żeby druga strona także zażądała orzeczenia o rozwodzie.

Najważniejszy cel dowodowego postępowania w czasie przebiegu sprawy rozwodowej, to ustalenie okoliczności związanych z rozkładem pożycia, jak również okoliczności związanych z dziećmi stron oraz ich sytuacji.

W takim zakresie sąd ustalił także, czy rozkład pożycia między stronami nosi znamiona trwałości i zupełności. Czyli czy zostały spełnione przesłanki, które warunkują opcję orzeczenia rozwodu na gruncie przepisów zaliczanych do kodeksu opiekuńczego oraz rodzinnego.

Rozwiązaniem, które znacząco przyspiesza przebieg sprawy rozwodowej, w wypadku, kiedy strony nie posiadają małoletnich wspólnych dzieci, będzie ograniczenie rozwodowego postępowania wyłącznie do przesłuchiwania stron. Warto w tymże przypadku podkreślić, że w tym przepisie ustawodawca będzie się posługiwać pojęciem małoletnich dzieci, a zatem tych, które nie mają jeszcze 18 lat.

W pozwie rozwodowym możemy dochodzić równocześnie roszczeń o charakterze alimentacyjnym. Czy to na rzecz jednego spośród małżonków od drugiej strony czy też na wspólne potomstwo. Niemniej jednak, niemożliwe będzie dochodzenie tychże roszczeń w innych rodzajach postępowań, podczas trwania procesu rozwodowego. To samo tyczyć się będzie władzy rodzicielskiej.

Przebieg sprawy rozwodowej – możliwe orzeczenia

Złożenie pozwu o rozwód i późniejsza sprawa rozwodowa, kończą się wydaniem przez sąd właściwego orzeczenia.

Kwestie dodatkowych możliwych rozstrzygnięć w zakresie wyroku rozwodowego, zostały uregulowane w artykule 58 kodeksu rodzinnego. Zgodnie z przytoczonym tutaj przepisem, w wyroku mającym orzekać rozwód, sąd musi rozstrzygnąć odnośnie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków oraz kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Sąd orzeka także, w jakie wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymywania, jak i wychowywania dzieci. Sąd może również wydać orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania, które stanowi własność wspólną małżonków.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.