Kategorie
Prawo

Rozwód kościelny, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa

0 0
> Read Time:5 Minute, 0 Second

W prawie kanonicznym nie ma pojęcia eklezologicznego rozwodu. Prawidłowy termin jest nieprawidłowy. Jaka jest procedura uzyskiwania unieważnienia małżeństwa? Co musimy zrobić, jeżeli chcemy uzyskać „rozwód kościelny”?

Rozwód kościelny nie jest możliwy, małżeństwo można unieważnić

Kościół katolicki nie zna pojęcia, jakim jest rozwód kościelny. Prawo kanoniczne dopuszcza jedynie unieważnienie małżeństwa wyznaniowego. Ponieważ zgodnie z prawem kanonicznym małżeństwa nie można przerwać. Dlatego sędzia może jedynie unieważnić, czyli uznać, że zgodnie z prawem kanonicznym nigdy nie istniało. Jest to stwierdzenie, że małżeństwo nigdy nie zostało zawarte. Do strony, której zależy na „rozwodzie kościelnym” należy udowodnienie nieważności małżeństwa. Podczas procesu, gdy małżeństwo zostało uznanych za nieważne, katolicy mogą ponownie zawrzeć związek małżeński – kościelny.

Apelacja od wyroku orzekającego „rozwód kościelny”

Gdy jeden z małżonków składa apelację do sądu kościelnego, rozpoczyna się postępowanie abolicyjne. Sędziowie kościelni mają swoje siedziby w każdej parafii na terenie diecezji biskupiej. Zasady działania sądu kościelnego są całkowicie odmienne od prawa krajowego. Sprawy traktowane są odrębnie zgodnie z prawem kanonicznym. Wszystko to oznacza, że jeśli małżonek jest oficjalnie rozwiedziony, małżeństwo religijne nie będzie automatycznie nieważne i odwrotnie.

Adwokaci od kościelnych rozwodów

Adwokaci kościelni mogą pomóc w postępowaniu rozwodowym. Roszczenie w postępowaniu sądowym musi wykazywać tytuł prawny, w którym małżeństwo zostało uznane za nieważne. Zawsze warto też podać dane parafii, w której zakończył się ślub kościelny.

Warto wiedzieć, że apelacja nie ma na celu wyjaśnienia historii małżeństwa (ponieważ jest to rozwód świecki). Skarga opisuje raczej na przykład sytuację, która umożliwia znalezienie związku przyczynowego między niedojrzałością małżonka a jego zachowaniem.

Przyczyny stwierdzania nieważności małżeństwa

Według prawa kanonicznego małżeństwo musi mieć odpowiednią formę. Problematyczna jest na przykład obecność oficjalnych świadków (tj. księży) na ceremonii. Jeśli zobowiązania prawne nie będą przestrzegane, małżeństwo będzie w pierwszej kolejności nieważne.

Jedną z najczęstszych przyczyn nieważności sakramentów małżeństwa jest brak zdolności psychicznej do zawarcia małżeństwa. Jest to naruszenie zobowiązań pary. Innymi słowy, mąż i żona są zobowiązani do zachowania lojalności małżeństwa i muszą mieć intymny związek. Często ze względu na niedojrzałość małżonka nieważność małżeństwa jest oczywista. Na przykład niezdolność do budowania relacji opartych na miłości i szacunku. Choroba psychiczna często pojawia się dopiero po ślubie, kiedy mąż i żona żyją razem i dzielą się obowiązkami. Przykładem niedojrzałości jest radzenie sobie z problemem każdego z rodziców bez uwzględniania opinii współmałżonka.

Jak starać się o „rozwód kościelny”?

W celu wszczęcia postępowania o unieważnienie małżeństwa, potrzebny jest nie tylko wniosek o rozwód (jak w sprawach cywilnych), ale także powód unieważnienia rozwodu musi być jasno określony.

Po wszczęciu postępowania dochodzi do procesu przed sądem kościelnym. Sąd przyjmuje lub odrzuca roszczenie. Po przyjęciu reklamacji rozpoczyna się proces. Unieważnienie małżeństwa jednak zwykle jest czasochłonne, a osoby, które decydują się na „rozwód kościelny” wiedzą, jak długotrwały może być proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Różnica w stosunku do powództwa cywilnego polega na tym, że postępowanie nie jest upubliczniane. Strony były kolejno wzywane i szczegółowo zeznawały przed sędzią i prawnikami kościelnymi.

Ile kosztuje „rozwód kościelny”?

Średni koszt unieważnienia małżeństwa bez opłat prawnych wynosi 2000 zł. Składki wahają się od 900 zł do 2300 zł. Jeśli potrzebujesz rzeczoznawcy, będziesz musiał wydać kolejne 500 zł. W rzeczywistości wszystko jednak zależy od tego, na jakiej podstawie ma nastąpić stwierdzenie nieważności małżeństwa. Małżeństwa kościelnego nie można przerwać, a udowodnienie, że nie zostało ono prawidłowo zawarte, może być problematyczne. Dlatego, jeżeli czekamy na stwierdzenie nieważności małżeństwa, dobrze jest skorzystać z pomocy specjalisty. Prawników kościelnych możemy znaleźć za pośrednictwem strony cancellariacanonica.pl

Jak wygląda proces kościelny dotyczący stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Wiedz, że we wszystkich przypadkach unieważnienia istnieją obrońcy więzi małżeńskiej. To on kwestionuje dowody i dyskusję skarżącego. Osoba taka ma na celu udowodnienie, że małżeństwo zostało prawidłowo zawarte, jest to jedna z podstawowych zasad prawa kanonicznego, analogiczna np. do obecności prokuratora podczas sprawy karnej w sądzie.

Co, kiedy sąd kościelny unieważni małżeństwo?

Po zakończeniu rozprawy dokument sądowy zostanie opublikowany. W określonym czasie strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentem. Następnie procedura testowa się kończy. W procesie kościelnym nie ma przesłuchań, tylko indywidualne przesłuchania. Reszta to wymiana zeznań między sądem a stronami procesu. Prawo kanoniczne i państwowe mają wspólne korzenie w prawie rzymskim, ale dziś bardzo się różnią. Trzeba mieć świadomość, że postępowanie kościelne jest zupełnie inne niż postępowanie cywilne w normalnym sądzie. Większość norm jest skodyfikowana. Na przykład sąd religijny może być stroną procesu sądowego lub prawnikiem cywilnym jako osobą reprezentującym stronę. Prawo kanoniczne jednak jest dosyć obszerne, w związku z czym warto mieć świadomość, że w procesie o „rozwód kościelny” najlepiej jest powierzyć swoją sprawę specjaliście właśnie z zakresu prawa kanonicznego. Na przykład, składając pozew, okazuje się, że każdy sąd parafialny wymaga nieco innego dokumentu. Dlatego pierwszy krok to kwestia ignorancji i zaskoczenia. To samo dotyczy przesłuchań świadków. Pytanie przygotował również strażnik kodeksu małżeństwa. Nie ma tutaj strony, ale może być prawnik kościelny, który również może zadawać pytania. Badanie krzyżowe trwało od 60 minut do 2 godzin. Wszystko zależy od złożoności sprawy, liczby podniesionych argumentów oraz ważności zeznań i wymienionych osób.

Jak wygląda przesłuchanie świadków przed sądem kościelnym?

Odpowiedzi świadków powinny być możliwie bogate w treści, aby nie ograniczały się do odpowiedzi powierzchownych. Miło byłoby podać przykłady konkretnych zachowań, które opisują całą sytuację przed i po ślubie. Dobrą rzeczą jest to, że respondenci używają dat. Ułatwia to weryfikację dowodów i sprawia, że zeznania są bardziej przekonujące. Niestety romanse często mają miejsce wiele lat po ślubie, a szczegóły romansu nie są zapamiętywane, co znacznie utrudnia sprawę.

Prawnik znający prawo kanoniczne to w przypadku procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa podstawa. Oczywiście strony niekoniecznie muszą uciekać się do prawnika, ale sprawy kościelne są tak skomplikowane, że warto wybrać prawnika.

Obroną w sprawie o stwierdzenie nieważności może być doktor prawa kanonicznego lub adwokat na polecenie biskupa. Dlatego może być amatorem. Prawnicy w Kościele nie mogą być mistrzami prawa, których nazywa się prawnikami. Praca jako prawnik w kancelarii prawnej.

Nieodzowna pomoc specjalisty od prawa kanonicznego

Adwokaci kościelni pomagają ustalić przyczyny nieważności małżeństwa, tworzyć powództwa i organizować dowody. W niektórych przypadkach bierz udział w przesłuchaniach świadków i przeglądaj zapisy w momencie publikacji. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa staje się zdecydowanie bardziej zrozumiały i łatwiej go przejść.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.